Visual squash: werken met delen

Visual squash (ook wel parts integration genoemd) is een manier om een intern conflict anders te beleven of zelfs op te lossen, door het conflict te scheiden in ‘delen’. Bijvoorbeeld: aan de ene kant wil je een eigen bedrijf starten, aan de andere kant wil je financiële zekerheid. Het uitgangspunt van deze techniek is dat de hoogste intentie van deze delen altijd positief is.

Hoe pas je een visual squash toe?

De visual squash volgt de stappen van een onderhandelingsproces in NLP. Om conflicten op te lossen, maak je gebruik van chunking. Je gaat eerst beide delen van het conflict upchunken tot de hoogste gemeenschappelijke intentie. Vanuit daar ga je weer downchunken naar een gemeenschappelijke oplossing. Zo ontstaan er vaak nieuwe, creatieve ideeën.

Een schematische weergave van de NLP techniek visual squash.

Als techniek bestaat de visual squash uit de volgende stappen:

1. Verhelder het conflict

De allereerste stap is bewustwording van de verschillende delen van een conflict door het conflict te identificeren: Wat maakt dat er een conflict is? Dit kan zijn het verschil tussen een gewenst gedrag/situatie (deel 1) en een huidige gedrag/situatie (deel 2). Plaats vervolgens, in gedachten, beide delen afzonderlijk op je handen (je mag zelf weten welk deel je op welke hand plaatst). Dit is in principe het installeren van een mentaal anker.

Maak de interne voorstelling van beide delen nog levendiger door een aantal submodaliteiten op te vragen. Heb je een beeld bij dit deel? Hoor je bepaalde stemmen of geluiden? Welke gevoelens zijn gekoppeld aan dit deel? Begin bij het opvragen altijd met het positieve deel. Als beide delen positief aanvoelen, dan begin je altijd bij het meest positieve deel.

2. Identificeer het gemeenschappelijke doel

De volgende stap is de hoogste positieve intenties van beide delen te identificeren door te upchunken. Begin met het meest positieve deel en vraag steeds: “Wat is de hogere intentie van deel 1? En wat is daarvan de hoogste intentie?” Ga net zo lang door totdat je op het hoogste niveau uitkomt.

Doe vervolgens hetzelfde voor het minder positieve deel. Onthoud dat zelfs als het deel niet als positief wordt ervaren, de bovenliggende intentie wel altijd positief is. Ga verder met upchunken totdat dit deel op dezelfde intentie is uitgekomen als deel 1.

Als je na het upchunken van deel 2 nog niet op hetzelfde niveau bent uitgekomen als deel 1, dan ga je verder waar je gebleven was met deel 1 (en mogelijk weer naar 2). Voor veel mensen is het feit dat beide delen uiteindelijk gedreven worden door dezelfde positieve intentie al een behoorlijke eye-opener.

3. Wissel de leerpunten uit

Daarna wissel je de specifieke leerpunten van beide delen uit door te downchunken. Maak hierbij gebruik van de volgende vragen:

  • Wat kan deel 1 aan deel 2 leren?
  • Wat kan deel 2 aan deel 1 leren?
  • Wat kan deel 1 van deel 2 leren?
  • Wat kan deel 2 van deel 1 leren?

Beantwoord zoveel mogelijk leerpunten per vraag. Als je de visual squash als coach uitvoert, geef je coachee dan ruim de tijd om de informatie te verwerken en de vragen te beantwoorden. Als je coachee niet tot veel leerpunten komt, dan stel je de vraag: “En wat nog meer?” Deze stap zorgt voor veel nieuwe inzichten.

4. Voeg beide delen samen

Nadat je alle leerpunten hebt uitgewisseld, voeg je beide delen samen tot een geheel. Vouw beide handen samen en breng deze symbolisch naar je buik. Dit zorgt mogelijk voor een ‘neurologische kortsluiting’, ofwel verwarring — vergelijkbaar met het effect van een collapsing anchor.

In gedachte ontstaat er nu een combinatie van beide delen, of zelfs een nieuw deel. Als je weer helemaal bent geland, dan pas je een break state toe.

Heb je de visual squash volledig uitgevoerd? Denk nu maar eens aan wat het conflict was. Hoe is dat nu anders dan voorheen? Als alle stappen goed zijn uitgevoerd, zul je merken dat de negatieve lading van het conflict veel minder is, of zelfs is verdwenen!