Visual squash

Wat is visual squash?

Visual squash is een manier om een intern conflict anders te beleven, of zelfs op te lossen. Dit doe je door een conflict te scheiden in ‘delen’. De intentie van elk gedrag is positief; vanuit die gedachte laat je beide ‘delen’ met elkaar communiceren.

Hoe werkt de techniek?

De techniek gaat als volgt:

1. Bepaal eerst het conflict. Dit doe je door het conflict te identificeren; wat maakt het dat er een conflict is? Dit kan zijn het verschil tussen een gewenst gedrag (deel 1) en een huidig gedrag (deel 2). Maak een onderscheid tussen de twee delen die hieraan bijdragen.

2. Laat je coachee een visuele en auditieve voorstelling maken van deze delen en bepaal de submodaliteiten. Vervolgens anker je deze delen individueel op de linker en rechter hand.

3. Identificeer de positieve intenties van het eerste deel (de meest positieve). Dit doe je door upchunken. Je stelt een aantal keer de vraag: “Wat is de hogere intentie van…?” Zorg ervoor dat er een duidelijke scheiding gemaakt wordt tussen de bedoeling van een gedrag en het gedrag op zich. Het gedrag kan vervelend zijn, maar de bedoeling is goed.

4. Doe hetzelfde voor het andere deel. Ga door totdat beide delen op een gemeenschappelijk (positief) doel belanden. Laat je coachee ervaren hoe het is dat beide delen dezelfde positieve intentie hebben.

5. Wissel de ervaring van beide delen uit. Geef de ander ruim de tijd om de informatie te verwerken bij elke vraag. Merk wat er bij de ander gebeurt.
• Wat kan deel 1 aan deel 2 leren?
• Wat kan deel 2 aan deel 1 leren?
• Wat kan deel 1 van deel 2 leren?
• Wat kan deel 2 van deel 1 leren?

6. Als de ander zover is, vraag hem/haar om beide delen samen te voegen tot één deel (breng symbolisch beide handen naar elkaar toe) en breng deze naar binnen (breng de handen naar de buik).

7. Heb je de stappen volledig uitgevoerd? Test het resultaat en vraag je coachee: “Denk maar eens aan wat het probleem was. Hoe is dat NU anders dan voorheen?”

Merk vooral wat voor positieve gevolgen dit heeft. Tijdens de NLP Practitioner & Coach leer je o.a. technieken als deze toepassen om belemmerende overtuigingen en negatieve emoties te veranderen.