Oogpatronen

Ogen zeggen meer...

Bandler & Grinder ontdekten dat de ogen tijdens het spreken en denken steeds in een bepaalde richting kijken. Dit gebeurt soms heel snel. Ze verbonden deze richting met de representatiesystemen, die iemand op dat moment gebruikt.

Let op: dit is het beeld zoals JIJ de persoon ziet!

Visuele constructie

Mensen kijken rechtsboven wanneer ze beelden in het hoofd verzinnen of creëren. Jij ziet de ogen linksboven.

"Hoe zou je kamer eruit zien als deze blauw was?"

Visuele herinnering

Mensen kijken linksboven wanneer ze beelden uit herinnering oproepen. Jij ziet de ogen rechtsboven.

"Welke kleur had de kamer waarin je bent opgegroeid?"

Auditieve constructie

Mensen kijken naar rechts wanneer ze geluiden verzinnen die ze nog nooit gehoord hebben. Jij ziet de ogen links.

"Hoe zou je moeder klinken als ze de stem van Donald Duck had?"

Auditieve herinnering

Mensen kijken naar links wanneer ze geluiden herinneren die ze eerder gehoord hebben. Jij ziet de ogen rechts.

"Kun je je de stem van je moeder herinneren?"

Kinesthetisch

Mensen kijken rechtsonder wanneer ze bepaalde gevoelens naar boven halen. Jij ziet de ogen linksonder.

"Hoe voelde het tapijt in het huis waarin je bent opgegroeid?"

Auditief digitaal

Mensen kijken linksonder wanneer ze in hunzelf praten (interne dialoog). Jij ziet de ogen rechtsonder.

"Kun je de tekst van je favoriete nummer voor jezelf opzeggen?"