Een positieve mindset met herkaderen

Herkaderen (reframing) is simpel gezegd: iets vanuit een andere kant bekijken. Je kent vast wel iemand die altijd een positieve draai weet te geven aan een tegenslag (misschien ben je hier zelf heel goed in). Het is minder helpend wanneer iemand altijd gefocust is op wat er allemaal niet goed gaat. Door te herkaderen kun je bepaalde overtuigingen versterken, opschudden, of zelfs tot nieuwe inzichten komen.

Hoe maak je gebruik van herkaderen?

Herkaderen is het veranderen van de context of betekenis van een situatie, waardoor de gebeurtenis of het gedrag vanuit een ander kader wordt bekeken en dus anders wordt ervaren.

Met vragen als: “Stel je eens voor dat…” of: “En hoe zou het zijn als…” geef je de ander ruimte om anders te denken over een bepaalde situatie. De kern is om de gebeurtenis of het gedrag te scheiden van de achterliggende intentie. Goede voorbeelden van herkaderen zijn de theatershows van omdenken en de spreuken van Loesje.

De 3 vormen van herkaderen

NLP kent 3 vormen van herkaderen die helpend zijn om minder positieve ervaringen uit het verleden een nieuwe — en positievere — betekenis te geven:

1. Context herkadering

In een context herkadering, veranderen we de situatie van de gebeurtenis. Een gedrag of eigenschap die in de ene context als negatief wordt ervaren, kan maar zo in een andere context als positief worden ervaren. Bijvoorbeeld: iemand die niet zo gemakkelijk zijn emoties kan tonen, zou waarschijnlijk heel goed zijn aan de pokertafel.

2. Betekenis herkadering

In een betekenis herkadering, geven we een andere draai aan een gedrag of eigenschap. Een gedrag of eigenschap die als een onhebbelijkheid wordt ervaren kan, binnen dezelfde context, ook anders worden geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld: iemand die zich altijd te veel aantrekt van andermans zaken, draagt misschien juist veel zorg voor het welzijn van de ander.

3. Inhoud herkadering

Bij gedrag herkadering laten we de context en betekenis intact, en richten we ons op de bouwstenen van de interne representatie (submodaliteiten). Wanneer we bepaalde eigenschappen van onze gedachten m.b.t. een gebeurtenis of gedrag veranderen, veranderen we ook onze beleving ervan. Denk bijvoorbeeld aan dat twijfel stemmetje in je hoofd, dat zegt dat je iets niet goed doet; door in gedachten de volumeknop naar beneden te draaien, verandert meteen het bijbehorende gevoel.