Herkaderen

Een nieuwe betekenis...

Herkaderen (ofwel: reframing) is een techniek om een andere betekenis te geven aan bepaalde situaties. In andere woorden: iets van een andere kant bekijken. Dit doen we in het dagelijks leven vaak zonder daarbij stil te staan. De belangrijkste intentie van deze techniek is het scheiden van gedrag en intentie.

NLP kent 3 vormen van herkaderen:

  • Contextherkadering: Een reactie die in de ene context als negatief wordt ervaren, kan maar zo in een andere context als gewenst worden ervaren (de context verplaatsen).
  • Inhoudsherkadering: Een negatief beoordeelde reactie in een bepaalde context kan, binnen dezelfde context, ook anders worden geïnterpreteerd (een andere betekenis geven).
  • Gedragsherkadering: Hier laten we context en betekenis intact, en richten we ons op verandering van gedrag. Hoe zou deze situatie zijn als je een ander gedrag toepast (anders handelen)?

Door de kaders te veranderen, daag je je coachee uit om buiten de eigen kaders te denken. Met vragen als “Stel je eens voor dat…” of “En hoe zou het zijn als…” geef je je coachee de ruimte om creatief te denken over een bepaalde situatie.

Experimenteer vooral met chunken om je coachee nieuwe, outside the box inzichten te brengen.