NLP Communicatiemodel

Wat er van binnen gebeurt

Hoe we op bepaalde situaties reageren, hangt af van hoe we iets beleven. Subjectieve ervaringen zijn uit drie componenten opgebouwd:

  • Een externe gebeurtenis (Wat we meemaken en wat er om ons heen gebeurt)
  • Waarnemingsfilters (Welke details we weglaten, vervormen en generaliseren)
  • Interne beleving (Wat we voelen, zowel lichamelijk als emotioneel)

Dit proces verloopt niet bij iedere ervaring hetzelfde; soms ben je je van enkele van deze elementen, dan weer van andere, veel meer bewust.

Het NLP communicatiemodel is als volgt opgebouwd:

1. Externe gebeurtenis. Er gebeurt iets om je heen.

2. Je past bepaalde filters toe op onbewust niveau m.b.t. de gebeurtenis (weglaten, vervormen, generaliseren). Dit wordt ook beïnvloed door factoren als tijd, taal, herinneringen, beslissingen, waarden & overtuigingen, etc.

3. De interne representatie die wordt gevormd beïnvloedt onze stemming/gevoelstoestand, waar ons werkelijk gedrag een gevolg van is.

Het NLP communicatiemodel is een schematische weergave van hoe mensen de werkelijkheid ervaren.