NLP Communicatiemodel

Het NLP communicatiemodel geeft weer hoe we de buitenwereld waarnemen, interpreteren en hoe we daarop reageren. Veel mensen denken dat we reageren op de werkelijkheid, maar dat is niet zo; we reageren op onze eigen gefilterde versie van de werkelijkheid. Onze ervaringen zijn per definitie op een bepaalde manier gekleurd en hebben direct invloed op ons gedrag.

Hoe werkt het NLP communicatiemodel?

Hoe we op bepaalde situaties reageren, hangt af van hoe we iets beleven. Alles wat we waarnemen, begint met een externe gebeurtenis; dat wat we meemaken en wat er om ons heen gebeurt. We nemen de buitenwereld waar via onze zintuigen: we zien, horen, voelen, ruiken en proeven.

Het NLP communicatiemodel laat vervolgens zien wat er van binnen gebeurt:

Een schematische weergave van het NLP communicatiemodel.

Weglaten, vervormen, generaliseren

Per seconde komen, via onze zintuigen, miljoenen prikkels binnen. Als we alles om ons heen bewust konden waarnemen, zouden we overweldigd raken. Alle informatie die we naar binnen brengen, filteren we dus automatisch op onbewust niveau via de volgende 3 filters:

  • Weglaten: Het filteren van welke informatie we verwerken op onbewust niveau.
  • Vervormen: Het interpreteren van informatie op basis van onze eigen ervaringen.
  • Generaliseren: Het toepasbaar maken van specifieke ervaringen op het geheel.

Deze 3 filters passen we toe op basis van allerlei andere factoren als tijd/ruimte, taal, beslissingen, herinneringen, attitudes, waarden & overtuigingen en metaprogramma’s. Op NLP Practitioner niveau is het belangrijk om te weten dat deze factoren ook van belang zijn.

Interne wisselwerking

Naar aanleiding van deze filters worden onze zintuiglijke waarnemingen gevormd naar een eigen beeld van de werkelijkheid, ofwel een interne representatie (opgebouwd uit submodaliteiten). Dit beeld wordt automatisch gekoppeld aan een stemming, waar vervolgens ons lichaam meteen weer op reageert. Op onbewust niveau vindt er een constante wisselwerking plaats tussen onze interne representatie, onze stemming en onze fysiologie.

Bijvoorbeeld: Denk maar eens aan de smaak van dubbelzoute drop. Als vanzelf komt daar meteen een gevoel bij. En het maakt niet uit of je de smaak lekker, niet lekker of ronduit vies vindt… In alle gevallen zul je merken dat je nu meer speeksel in je mond hebt. Zo beïnvloedt elke gedachte meteen je stemming en je lichaam reageert hier direct op.

Van gedachte naar gedrag

Wat je vervolgens laat zien aan anderen als respons op je interne beleving, dat is het gedrag dat je toont. Ieder mens reageert dus niet op de werkelijkheid, maar op zijn/haar eigen beeld van de wereld. Het NLP communicatiemodel geeft je meer inzicht in hoe iemands model van de wereld is opgebouwd.

Als je een gedrag of stemming (van jezelf of van iemand anders) snel wilt beïnvloeden, dan hoef je maar ergens in het proces iets te veranderen.