Chunking: van abstract naar concreet (en andersom)

Binnen NLP is chunking het veranderen van abstractieniveau in de communicatie. Denk maar eens aan een goed gesprek dat je onlangs hebt gehad met je partner, vriend of vriendin. Waarschijnlijk heb je het waarschijnlijk over tal van onderwerpen gehad zonder daarbij stil te staan. In het dagelijks leven noemen we dat ook wel ‘levelen’.

Hoe kun je chunken?

Door effectief te chunken kun je overeenstemming met anderen vinden en specifieke informatie opvragen. Misschien is het je wel opgevallen dat de vaak algemene antwoorden van de politicus veelal worden opgevolgd door concrete verhelderingsvragen van de journalist. Laten we eens inzoomen op de verschillende manieren van chunking, en wanneer deze van pas komen.

Over het algemeen zijn er 3 manieren om te chunken:

Bij elke manier van chunken zijn een aantal vragen die je als basisuitgangspunt kunt gebruiken. Een schematische weergave van chunking is als volgt:

Schematische weergave van chunking.

Upchunken

Upchunken is het abstract maken van een onderwerp. Dit wordt in het dagelijks leven ook wel generaliseren genoemd. Door te upchunken kun je vaak overeenstemming vinden met anderen door de grote lijnen te benoemen. Neem de politiek als voorbeeld. Veel politici zijn voor ‘vrijheid en veiligheid’, ondanks dat ze het vaak met elkaar oneens zijn over de aanpak. Voorbeeldvragen om te upchunken zijn:

  • Wat is het doel?
  • Wat is de intentie?
  • Waarvan is dit een voorbeeld?

Downchunken

Downchunken is het concreet maken van een onderwerp. Bij downchunken zoom je in op de details en specificaties. Door te downchunken merk je waar de meningen verschillen in de communicatie. We nemen nogmaals het voorbeeld van hierboven. Waar de politicus zegt voor ‘vrijheid en veiligheid’ te staan, vraagt de journalist wat er nou precies mee wordt bedoeld. Voorbeeldvragen om te downchunken zijn:

  • Hoe precies?
  • Hoe weet je dat?
  • Wat is hiervan een voorbeeld?

Lateraal chunken

Lateraal chunken is het veranderen van onderwerp op hetzelfde abstractieniveau. Dit is het niveau waar in brainstormsessies oplossingen worden gezocht, of alternatieven worden geboden. Een voorbeeld vraag om lateraal te chunken is:

  • En wat nog meer?

Een voorbeeld uit de praktijk

Laten we eens kijken naar een praktisch voorbeeld met auto’s als uitgangspunt. Wanneer we upchunken, dan hebben we het over transport of beweging. Wanneer we lateraal chunken, zoeken we andere manieren van transport zoals boten of treinen. En wanneer we downchunken, dan hebben we het over specifieke onderdelen zoals de motor of de velgen.

Schematisch voorbeeld van chunking in de praktijk.

Chunking kun je op veel manieren toepassen om aansluiting te vinden met anderen. Wanneer je goed in rapport bent met de ander, dan vloeit het gesprek als vanzelf en hoef je hier niet bewust bij stil te staan. En wanneer je je gesprekken nog beter wilt aansturen, is dit een mooie NLP techniek om mee te experimenteren.