Neurologische niveaus

De niveaus van Robert Dilts

Overtuigingen zijn sterke meningen, iets waarin we geloven en die gebaseerd zijn op jouw perceptie van de werkelijkheid. Vaak zijn wij succesvol omdat wij bepaalde overtuigingen hebben die daaraan bijdragen. En soms is het ook zo, dat wij succesvol zijn ondanks overtuigingen die ons niet helpen.

Door de jaren heen heeft Robert Dilts (NLP schrijver, trainer en coach) veel bijgedragen aan NLP. Een van deze bijdragen zijn de neurologische niveaus, gebaseerd op het werk van antropoloog Gregory Bateson. De kern van de boodschap is, dat je door bewustwording en wijzigen van overtuigingen, gemakkelijk (gedrags- en attitude-) veranderingen kunt realiseren.

  • Zingeving
  • Identiteit
  • Waarden & Overtuigingen
  • Capaciteiten
  • Gedrag
  • Omgeving

Bij de neurologische niveaus van Robert Dilts zie je dat overtuigingen centraal staan. Ze verbinden namelijk wie je (echt) bent, met wat je doet en laat zien aan anderen. Dit model is ook toe te passen in het bedrijfsleven: