Wat is NLP?

Als mens filteren wij continu onze realiteit. NLP brengt persoonlijke ontwikkeling tot stand door inzicht te krijgen in je interne verwerkingsproces. Zo ben je in staat om de wisselwerking tussen je gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen op een positieve manier te beïnvloeden. Door bewuster waar te nemen, kunnen we anders en beter kijken naar onze eigen situatie en kunnen we die veranderen.

NLP bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Neuro: Het deel van het zenuwstelsel (het brein) dat ervaringen verwerkt zoals die worden geregistreerd door onze zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven).
  • Linguïstisch: Het gebruik van taal en andere niet-verbale communicatiesystemen waarmee we onze neurologische processen coderen, ordenen en betekenis geven.
  • Programmeren: Het vermogen om onze communicatie met onszelf en met anderen te achterhalen en benutten om door ons gewenste, specifieke resultaten te bereiken.

Misschien heb je het wel opgemerkt: we nemen alles waar via onze zintuigen en toch is het zo dat iedereen anders reageert op een zelfde waarneming. Dit is vaak de oorzaak van miscommunicatie.

Effectief communiceren begint bij het begrijpen hoe de mens reageert op de buitenwereld. Sterker, effectief communiceren begint met het begrijpen hoe JIJ reageert op de buitenwereld. Als je namelijk weet hoe jij de wereld waarneemt, kun je er van uit gaan dat het bij de ander ongeveer hetzelfde werkt. Deze kennis kun je gebruiken om jouw omgeving op een positieve manier te beïnvloeden.

“NLP is een houding en een methodologie die een spoor van technieken achter laat”
– Dr. Richard Bandler