Vooronderstellingen NLP

Wat zijn de vooronderstellingen van NLP?

Zoals je misschien al weet, is NLP een attitude en een methodologie die een spoor van technieken achter laat. Bij elke attitude horen ook een aantal vooronderstellingen. Dit zijn aannames, die waar zijn totdat het tegendeel is bewezen. Hieronder volgen de belangrijkste vooronderstellingen van NLP:

1. De kaart is niet het gebied. Individuen handelen vanuit hun perceptie op de wereld in plaats vanuit hoe de wereld werkelijk is.

2. De betekenis van communicatie is de respons die erdoor wordt opgeroepen.

3. Individuen hebben alle hulpbronnen die noodzakelijk zijn om iedere gewenste verandering te bereiken, op de bij hen passende wijze.

4. Ieder individu handelt vanuit zijn/haar model van de wereld. Een ieder doet dit zo goed als hij/zij dat kan. Daarom is de intentie van alle gedrag positief.

5. Effectieve ‘communicators’ accepteren en gebruiken alle communicatie (vormen) zoals deze zich voordoet(n). Weerstand in de communicatie is een teken van onvoldoende ‘Rapport’

6. Mislukking bestaat niet; er is alleen feedback. “Hoe kan het beter”?

7. Individuen met de meeste flexibiliteit hebben de grootste kans te bereiken wat ze willen. “Meerdere wegen leiden naar Rome”.

8. Respecteer/erken ieders Model van de Wereld (Wereldmodel; Wereldbeeld).

9. Individuen filteren en representeren al hun informatie met behulp van hun 5 zintuigen (VAK/og).

10. Het herkennen van alle vormen van feedback vraagt om onbevooroordeelde, heldere zintuiglijke waarneming. Hoe meer je waarneemt, des temeer je voor jezelf kunt benutten.

11. Lichaam en geest vormen een cybernetische eenheid. Verandering van het ene is ook van invloed op het andere. In communicatie komt dit tot uiting via de non-verbale signalen.

12. Elk gedrag is in een of andere context waardevol en nuttig.

13. Je bepaalt zelf hoe je omgaat met wat er gebeurt in je leven. Je toestand is niet alleen een gevolg van je omgeving.

14. Hoe meer je de verantwoordelijkheid neemt voor alles wat jou treft, des te vrijer je bent.