Vooronderstellingen HNLP

Wat zijn de vooronderstellingen van HNLP?

HNLP (Humanistic Neuro-Linguistic Psychology™) is een verbijzondering van NLP. Bij HNLP ligt de nadruk vooral op de mens in tegenstelling tot het ‘programmeren’ (vandaar ook: Humanistic en Psychology). Bij deze attitude hoort ook een aantal vooronderstellingen. Dit zijn aannames, die waar zijn totdat het tegendeel is bewezen. Hieronder volgen de belangrijkste vooronderstellingen van HNLP:

1. Wat je ook denkt, over wie of wat je bent; je bent ALTIJD meer dan dat. We hebben alle hulpbronnen die we nodig hebben.

2. De werkelijkheid is een constructie (De kaart is niet het gebied). Je krijgt dat waar je op focust.

3. Werkelijkheid en betekenis worden gecreëerd door relaties. Dingen bestaan bij de gratie van relaties die wederkerig consequent zijn.

4. Leven is leren. We kunnen niet niet-leren. Alle gedrag wordt gemotiveerd door een positieve, zichzelf aanpassende intentie.

5. Perceptie is aangeleerd. Herinnering is een actief synthetisch proces.

6. Alles en iedereen is met elkaar verbonden.