Representatiesystemen

Zintuigen: Het VAK/og Systeem

De wereld nemen we waar via onze zintuigen. We zien met onze ogen, we horen met onze oren, we voelen met ons lichaam en we ruiken en proeven met neus en mond. Representatiesystemen gebruiken we om onze interne beleving, die ontstaat bij het waarnemen, naar buiten te brengen. Representatiesystemen (ook wel modaliteiten genoemd) bestaan uit:

  • Visueel = Zien
  • Auditief = Horen
  • Kinesthetisch = Voelen
  • Olfactoir = Ruiken
  • Gustatoir = Proeven

In NLP wordt representatiesystemen vaak afgekort tot het VAK/og systeem, waarbij de nadruk ligt op de eerste drie letters (Visueel, Auditief en Kinesthetisch. Representatiesystemen vormt de basis voor meerdere elementen uit NLP:

Wanneer je bewust bent van representatiesystemen, kun je deze kennis toepassen om rapport te versterken. Tijdens de NLP Practitioner & Coach leer je o.a. hoe je, aan de hand van representatiesystemen, ook belemmerende overtuigingen en negatieve emoties kunt veranderen.