Disclaimer

1. Algemeen

Op deze pagina tref je de informatie uit onze disclaimer aan welke op deze website van toepassing is naast de algemene en leveringsvoorwaarden van SenSolid (c.q. SenSolid B.V. en SenSolid Training & Coaching).

2. Website en inhoud

SenSolid doet haar uiterste best om de op deze website gepubliceerde inhoud zo actueel mogelijk te houden en heeft het recht om zonder voorafgaand bericht deze te wijzigen en/of aan te passen. Aan eventuele fouten in teksten, afbeeldingen of ander gepubliceerde content kunnen onder geen enkele omstandigheden rechten worden ontleend. De inhoudelijke content op deze website is openbaar toegankelijk en puur informatief. SenSolid is hiermee dan ook niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke door fouten van de inhoudelijke content kan worden toegeschreven.

3. Content door derden

Deze website biedt op verschillende mogelijkheden interactiviteit aan met zijn bezoekers door middel van o.a. externe reactiemogelijkheden op nieuwsberichten en een openbaar gastenboek. SenSolid is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze publicaties, waarbij de rechten volledig liggen bij de auteur van de geplaatste content.

SenSolid behoudt zich echter het recht voor om zonder voorafgaand bericht deze content te verwijderen c.q. aan te passen. Meldingen, reacties of andere publicaties door derden als niet zijnde SenSolid kunnen op verzoek worden aangepast of worden verwijderd. Verzoeken voor verwijdering of aanpassing kunnen schriftelijk of via e-mail worden ingediend, waarbij de motivatie duidelijk dient te worden omschreven.

Meldingen, reacties of andere publicaties door derden die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving, als zijnde en zeker niet beperkt tot extreme politieke of racistische uitingen, persoonlijke en kwetsende uitspraken etc. worden tevens zonder voorafgaand bericht van de website verwijderd. Aanhoudende publicaties in strijd met boven- staande, zullen worden gemeld aan de daarvoor bestemde instantie waarbij de auteur hiervan strafrechtelijk zal worden vervolgd.

4. Privacy

Persoonlijke gegevens die door een bezoeker aan deze website middels een digitaal formulier aan SenSolid is verzonden worden opgeslagen in een database en te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor interne doeleinden van SenSolid zoals o.a. het verbeteren van de site, het op de hoogte brengen van nieuws en innoviteiten, etc. De ontvangen gegevens zullen onder geen enkele omstandigheden worden gebruikt of verstrekt aan derden als zijnde niet aan SenSolid gelieerde bedrijven of instanties.

De rechtmatige persoon kan op verzoek het verwijderen van zijn gegevens uit het bestand van SenSolid indienen door een e-mail te sturen of gebruik te maken van de afmeldingsmogelijkheden op deze site. SenSolid is onder geen enkele manier aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist verstrekte informatie door de bezoeker.

5. Cookies

Inhoud: